O WYDAWNICTWIE

Firma CAMVID istnieje od 1991 roku. Głównym obszarem naszej działalności jest branża wydawnicza oraz fotograficzna. Specjalizujemy się w wydawaniu publikacji albumowych, folderów promocyjno- reklamowych, kalendarzy, plakatów, map.

Jesteśmy autorami szeregu wydawnictw przedstawiających między innymi: gospodarkę i biznes, strategie rozwoju regionalnego, sport, turystykę i rekreację, zabytki, architekturę i walory krajobrazowe - w poszczególnych województwach, miastach czy powiatach.

Nasze publikacje wydawane są zarówno w tradycyjnej formie książkowej jak i w formie prezentacji multimedialnej, które zamieszczamy w Internecie.

Odbiorcami naszych wydawnictw są urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, starostwa powiatowe, związki gmin i powiatów oraz podmioty gospodarcze.

Zajmując się profesjonalnie fotografią sami zapewniamy oprawę fotograficzną naszych wydawnictw. Nasza oferta obejmuje zdjęcia studyjne, reklamowe, plenerowe. Zdobyte przez lata doświadczenie jak i wysokiej klasy sprzęt, którym się posługujemy pozwala osiągać najlepsze efekty.

W przypadku współpracy z urzędami przedsięwzięcia, które wykonujemy mogą być finansowane na dwa sposoby. Jednym z nich jest całkowite pokrycie kosztów przez Urząd. Drugi sposób to uzyskanie funduszy z reklam firm i przedsiębiorstw, co umożliwia realizację bez angażowania środków samorządów.

Wydaliśmy wiele publikacji, za które zebraliśmy szereg pozytywnych referencji i listów polecających. [zobacz]

Najlepszą jednak oceną naszej działalności jest wieloletnia kontynuacja współpracy z licznymi klientami

PROFESJONALIZM, KREATYWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ TO CECHY, KTÓRE NAS WYRÓŻNIAJĄ.